Proje AdıTürüBölümüSonuç Durumu 
Artvin İli Yerel Kuru Fasulye Populasyonlarının Toplanması, Karakterizasyonu ve MuhafazasıBakanlık ProjesiTarla BitkileriSonuçlandıÖzet
Bazı Kışlık Ekmeklik Buğday Çeşit ve Hatlarında Verim, Verim Unsurları Agronomik Karakterler ile Kalite Kriterleri Üzerine AraştırmalarBakanlık ProjesiTarla BitkileriSonuçlandıÖzet
Bazı Şeftali ve Nektarin Çeşitlerinin Samsun ve Tokat’ ta Verimlilik ve Kalite ile Soğukta Muhafaza Performanslarının AraştırılmasıKamu-Özel Sektör İşbirliği ProjeleriBahçe BitkileriDevam EdiyorÖzet
BAZI TARIMSAL ARTIKLARIN BİYOETANOL ÜRETİMİNDE KULLANIM İMKANLARININ ARAŞTIRILMASIBakanlık ProjesiEnerji TarımıDevam EdiyorÖzet
Çeltik Tarlalarında Değişik Baklagil Yem Bitkilerinin Kışlık Ara Ürün Olarak Yetiştirme İmkânlarının AraştırılmasıBakanlık ProjesiTarla BitkileriDevam EdiyorÖzet
Çeltik Yanıklığı (Pyricularia oryzae) Hastalığında İlaç Uygulama Etkinliğinin GeliştirilmesiBakanlık ProjesiBitki SağlığıDevam EdiyorÖzet
Damla Sulama İle Sulanan Salçalık Biberin Bitki Su Tüketimi ve Bitki Katsayısının Toprak Su Bütçesi ve Enerji Dengesine Dayalı Olarak BelirlenmesiBakanlık ProjesiToprak ve Su KaynaklarıSonuçlandıÖzet
Doğu Anadolu Bölgesi Serin İklim Tahılları Araştırma ve Eğitim Projesi Bakanlık ProjesiTarla BitkileriSonuçlandıÖzet
Doğu Anadolu Bölgesinde farklı çevre ve iklim koşullarında kışlık ekmeklik, makarnalık buğday ve arpa çeşitlerinin tane verimi ve adaptasyonu üzerine araştırmalar.Bakanlık ProjesiTarla BitkileriSonuçlandıÖzet
Doğu Karadeniz Bölgesinde Yeni Bir Zararlı Ricania simulans (Walker, 1851) (Hem.: Ricaniidae)’ ın Yayılışı, Konukçuları, Biyolojisi ve Mücadele Metotlarının Belirlenmesi Kamu-Özel Sektör İşbirliği ProjeleriBitki KorumaDevam EdiyorÖzet
EKONOMİK DEĞERE SAHİP BAZI SEBZE TÜRLERİNDEN ELDE EDİLEN ARTIKLARIN MİKTARI VE SİLAJ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Bakanlık ProjesiTarla BitkileriDevam EdiyorÖzet
Enerji Bitkileri Araştırma MerkeziDPT ProjeleriEnerji TarımıSonuçlandıÖzet
Erzurum kıraç şartlarında ekim zamanlarının değişik buğday çeşitlerinin tane verimlerine etkileri Bakanlık ProjesiTarla BitkileriSonuçlandıÖzet
Erzurum kıraç şartlarında Lancer kışlık ekmeklik buğday çeşidinde tohum, fosfor ve azot uygulamaları Bakanlık ProjesiTarla BitkileriSonuçlandıÖzet
Farklı Kışlık Ön Bitkilerin ve Organik Gübrelerin Domates ve Yağlık Biberde Verim, Kalite ve Fungal Floraya EtkileriBakanlık ProjesiToprak ve Su KaynaklarıDevam EdiyorÖzet
Feed the Future Innovation Laboratory for Climate Resilient ChickpeaAB ve Dışkaynaklı ProjelerTarla BitkileriDevam EdiyorÖzet
Fındık Kurdu [Curculio nucum (Col., Curculionidae)]’nda İlaç Uygulama Etkinliğinin İyileştirilmesiBakanlık ProjesiBitki KorumaSonuçlandıÖzet
Giresun, Ordu ve Samsun İllerinde Fındık Bahçelerinde Zarar Yapan Yazıcıböcek (Coleoptera:Scolytidae) Türlerinin Tespiti ve Kitlesel Yakalama Yöntemi Üzerinde AraştırmalarKamu-Özel Sektör İşbirliği ProjeleriBitki KorumaSonuçlandıÖzet
Kamu Yayım Kuruluşlarına Göre Türkiye’de Yetiştirilen Önemli Bitkisel Ürünlerin Üretim Tekniği İle İlgili SorunlarBakanlık ProjesiToprak ve Su KaynaklarıSonuçlandıÖzet
Karadeniz Bölgesi Ayçiçeği Adaptasyon ProjesiBakanlık ProjesiTarla BitkileriDevam EdiyorÖzet
Karadeniz Bölgesi Buğday Islah ProjesiBakanlık ProjesiTarla BitkileriSonuçlandıÖzet
Karadeniz Bölgesi Çeltik Islah ProjesiBakanlık ProjesiTarla BitkileriSonuçlandıÖzet
Karadeniz Bölgesi Çeltik Islahı AraştırmalarıBakanlık ProjesiTarla BitkileriDevam EdiyorÖzet
KARADENİZ BÖLGESİ FASULYE GENETİK KAYNAKLARININ TOPLANMASI VE KARAKTERİZASYONU Bakanlık ProjesiTarla BitkileriSonuçlandıÖzet
Karadeniz Bölgesi Kolza Islahı ÇalışmalarıBakanlık ProjesiTarla BitkileriDevam EdiyorÖzet
Karadeniz Bölgesi Kuru Fasulye IslahıBakanlık ProjesiTarla BitkileriDevam EdiyorÖzet
Karadeniz Bölgesi Kuru Fasulye Yetiştirme Tekniği ÇalışmalarıBakanlık ProjesiTarla BitkileriSonuçlandıÖzet
Karadeniz Bölgesi Meyve Genetik Kaynakları AraştırmalarıBakanlık ProjesiBahçe BitkileriDevam EdiyorÖzet
Karadeniz Bölgesi Mısır Islah ProjesiBakanlık ProjesiTarla BitkileriSonuçlandıÖzet
Karadeniz Bölgesi Mısır Islah ProjesiBakanlık ProjesiTarla BitkileriSonuçlandıÖzet
Karadeniz Bölgesi Mısır Islah ProjesiBakanlık ProjesiTarla BitkileriSonuçlandıÖzet
Karadeniz Bölgesi Mısır Islah ProjesiBakanlık ProjesiTarla BitkileriSonuçlandıÖzet
KARADENİZ BÖLGESİ MISIR ISLAHI ARAŞTIRMALARIBakanlık ProjesiTarla BitkileriDevam EdiyorÖzet
Karadeniz Bölgesi Nohut Islahı AraştırmalarıBakanlık ProjesiTarla BitkileriDevam EdiyorÖzet
Karadeniz Bölgesi Organik Çilek YatiştiriciliğiBakanlık ProjesiBahçe BitkileriSonuçlandıÖzet
Karadeniz Bölgesi Patates Ekim Alanlarında Bakteriyel Kahverengi Çürüklük (Ralstonia solanacearum) Hastalığının Yaygınlığının Belirlenmesi Üzerinde ÇalışmalarBakanlık ProjesiBitki KorumaSonuçlandıÖzet
Karadeniz Bölgesi Soya Islahı AraştırmalarıBakanlık ProjesiTarla BitkileriDevam EdiyorÖzet
Karadeniz Bölgesi’ndeki Kestane Kabağı (Cucurbita maxima Duch.) ve Bal Kabağı (C. moschata Duch.) Genotiplerini Kullanarak Karpuza Anaç GeliştirilmesiBakanlık ProjesiBahçe BitkileriSonuçlandıÖzet
Karadeniz Bölgesinde Lahana Kök Ur (Plasmodiophora brassicae Wor.) Hastalığına Karşı Türlerarası Melezleme Yoluyla Dayanıklı Hatların Geliştirilmesi Bakanlık ProjesiBitki KorumaDevam EdiyorÖzet
Karadeniz Bölgesinde Lahana Kök Ur Hastalığına Karşı Türlerarası Melezleme Yoluyla Dayanıklı Hatların GeliştirilmesiBakanlık ProjesiBahçe BitkileriDevam EdiyorÖzet
Karadeniz Bölgesinde Önemli Fasulye Üretim Alanlarında Hale Yanıklığı (Pseudomonas syringae pv. phaseolicola) ve Adi Yaprak Yanıklığı (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli) Etmenlerinin Belirlenmesi ve Bazı Fasulye Islah Hatlarının Bu Etmenlere Karşı Dayanıklılık Durumlarının Araştırılması Bakanlık ProjesiBitki KorumaYeni Teklif EdildiÖzet
Karadeniz Bölgesinde Patates Üretiminin Maliyeti, Pazarlama ve Üretim Tekniği ile İlgili Problemlerin BelirlenmesiBakanlık ProjesiToprak ve Su KaynaklarıSonuçlandıÖzet
Karadeniz Bölgesinden Selekte Edilen Anaç Adayı Kiraz, Vişne ve Mahlep Tiplerinin Vegetatif Çoğaltma ve Kiraz Çeşitleriyle Uyuşma Durumlarının AraştırılmasıBakanlık ProjesiBahçe BitkileriDevam EdiyorÖzet
Karadeniz Çeltik Çeşidinde Uygun Azot Dozu ve Tohum Miktarının BelirlenmesiBakanlık ProjesiTarla BitkileriSonuçlandıÖzet
Karadeniz Koşullarında Soya Tohumlarını Değişik Nodozite Bakteri Kültürü İle Aşılamanın Bitkinin Verimine Etkisi ve Bölge İçin En Uygun Kültürün SeçimiBakanlık ProjesiToprak ve Su KaynaklarıSonuçlandıÖzet
Katı Atık Deponi Alanlarında Yer Seçimi Uygunluğunun CBS İle Bakanlık ProjesiTarla BitkileriDevam EdiyorÖzet
Kelkit Vadisi Yerel Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Populasyonlarının Toplanması, Karakterizasyonu, Morfolojik ve Agronomik Değişkenliklerin BelirlenmesiTUBİTAK ProjesiTarla BitkileriSonuçlandıÖzet
Ketencik’ in (Camelina sativa L. (Crantz)) Adaptasyonu ve Biyoyakıt Kalitesinin Belirlenmesi Bakanlık ProjesiEnerji TarımıYeni Teklif EdildiÖzet
Kırsal Göçün Tarımsal Sürdürülebilirliğe EtkileriBakanlık ProjesiToprak ve Su KaynaklarıSonuçlandıÖzet
Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Desteğinin Sosyo Ekonomik Açıdan İncelenmesi (Samsun İli Örneği)Bakanlık ProjesiToprak ve Su KaynaklarıSonuçlandıÖzet
12
91Kayıt Bulundu